Kancelaria Adwokacka - Adwokat Beata Matysek - Legnica

Kancelaria Adwokacka Beata Matysek Kancelaria Adwokacka Beata Matysek Kancelaria Adwokacka Beata Matysek
sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

Do pobrania

     Pełnomocnictwo - wzór   

     Upoważnienie do obrony - wzór

     Upoważnienie do obrony dla innej osoby - wzór

      Klauzula informacyjna i zgody (RODO)

      Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

      Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

 

{/literal}